Archiwum Przetargów - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Rok 2011

Dostawa artykułów spożywczych, napoi i papierosów [Zp/pn/1/2011]
Dostawa oprogramowania komputerowego [Zp/pn/4/2011]
Dostawa artykułów spożywczych i papierosów [Zp/pn/5/2011]
Dostawa i montaż mebli biurowych [Zp/pn/6/2011]
Dostawa samolotów szkolno-treningowych [Zp/pn/7/2011]
Dostawa biletów lotniczych [Zp/pn/8/2011]
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod nazwą "Przebudowa budynku nr 269" [Zp/pn/9/2011]
Dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100 LL (bez akcyzy) [Zp/pn/10/2011]
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynków nr 20, 21, 22, 23, 24 [Zp/pn/11/2011]
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego [Zp/pn/12/2011]
Dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100 LL (bez akcyzy) [Zp/pn/13/2011]
Dostawa i montaż mebli, urządzeń domowych i rolet okiennych [Zp/pn/14/2011]
Dostawa i montaż regałów przesuwnych oraz składanych schodków aluminiowych jednostronnych [Zp/pn/15/2011]
Remont i konserwacja kopiarek, drukarek i faksów oraz remont sprzętu kopmuterowego [Zp/pn/16/2011]
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek i faksów [Zp/pn/19/2011]
Dostawa samolotów szkolno-treningowych [Zp/pn/20/2011]
Usługa wykonania lotów statkiem powietrznym z niecertyfikowanym do zastosowań lotniczych urządzeniem na pokładzie [Zp/pn/21/2011]
Integracja komponentów, uruchomienie struktury sprzętowo programowej, badanie jakości odtwarzania i interakcji lub opracowanie wirtualnej kabiny i elementów struktury... [Zp/pn/22/2011]
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego [Zp/pn/23/2011]
Dostawa środków czystości i higieny [Zp/pn/24/2011]
Dostawa sprzętu informatycznego i urządzenia wielofunkcyjnego A3 [Zp/pn/25/2011]
Dostawa materiałów papierniczych, biurowych i sprzętu komputerowego [Zp/pn/26/2011]
Dostosowanie obiektów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych do wymogów ochrony przeciwpożarowej [Zp/pn/27/2011]
Wykonanie systemów alarmowych [Zp/pn/28/2011]
Dostawa sprzętu medycznego [Zp/pn/29/2011]
Roboty budowlane na wymianę połaci dachowych, okien i termomodernizacji na budynkach 3, 4, 42 i 207 [Zp/pn/30/2011]
Wykonanie modernizacji budynku nr 269 oraz remont elewacji budynków nr 117, 118 [Zp/pn/31/2011]
Integracja komponentów, uruchomienie struktury sprzętowo programowej, badanie jakości odtwarzania... [Zp/pn/32/2011]
Audyt podatku VAT [Zp/pn/33/2011]
Dostawa środków czystości [Zp/pn/34/2011]
Dostawa drukarek i oprogramowania [Zp/pn/35/2011]
Wymiana instalacji C.O., C.T., modernizacja węzła cieplnego oraz wymiana instalacji hydrantowej w budynku nr 2 [Zp/pn/36/2011]
Wykonanie modernizacji budynku nr 269 oraz remont elewacji budynków nr 117, 118 [Zp/pn/37/2011]
Audyty zewnętrzne dla projektów badawczych [Zp/pn/38/2011]
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod nazwą "Rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Pwietrznych" [Zp/pn/39/2011]
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów oraz oprogramowania [Zp/pn/40/2011]
Wykonanie malowania budynku nr 42 (Kino) [Zp/pn/41/2011]
Wymiana instalacji C.O. i C.T. w części budynku nr 2 [Zp/pn/42/2011]
Dostawa książek [Zp/pn/43/2011]
Dostawa jaj spożywczych świeżych [Zp/pn/45/2011]
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod nazwą "Przebudowa (modernizacja) budynku nr 3 – Wydział Lotnictwa w Dęblinie" [Zp/pn/46/2011]
Dostawa produktów mleczarskich [Zp/pn/47/2011]
Wykonanie usługi w zakresie odpadów komunalnych - kod 20 03 01 oraz frakcji gromadzonych selektywnie [Zp/pn/48/2011]
Dostawa warzyw i owoców mrożonych, lodów, ryb świeżych, konserwowych i mrożonych [Zp/pn/49/2011]
Dostawa ciast, pieczywa i świeżych wyrobów garmażeryjnych [Zp/pn/50/2011]
Dostawa artykułów spożywczych [Zp/pn/51/2011]
Dostawa warzyw i owoców [Zp/pn/52/2011]
Usługi pralnicze, krawieckie i szewskie [Zp/pn/54/2011]
Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych [Zp/pn/56/2011]
Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem [Zp/pn/57/2011]
Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem [Zp/pn/58/2011]
Remont i konserwacja kopiarek, drukarek oraz remont sprzętu komputerowego [Zp/pn/59/2011]
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego oraz oprogramowania komputerowego [Zp/pn/60/2011]
Świadczenie usług przewozu osób [Zp/pn/61/2011]
Dostawa kompleksowego systemu kształcenia teoretycznego do ATPL(A) w języku angielskim wraz z dostępem do platformy szkoleniowej i systemu zarządzania nauczaniem [Zp/pn/62/2011]
Dostawa wideoendoskopu oraz przyrządów i narzędzi laboratoryjnych [Zp/pn/63/2011]
Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji – kod 20 01 08 [Zp/pn/64/2011]
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego oraz oprogramowania komputerowego [Zp/pn/65/2011]
Świadczenie usług prawniczych [Zp/pn/66/2011]
Dostawa i montaż mebli [Zp/pn/67/2011]


Rok 2012

Dostawa biletów lotniczych [Zp/pn/1/2012]
Dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego w ramach projektu na modernizację budynków z przeznaczeniem na część dydaktyczno - socjalną w Dęblinie [Zp/pn/2/2012]
Usługa ubezpieczenia statków powietrznych [Zp/pn/3/2012]
Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych [Zp/pn/4/2012]
Dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego [Zp/pn/5/2012]
Usługi nadzoru inwestorskiego [Zp/pn/6/2012]
Usługi ubezpieczenia statków powietrznych [Zp/pn/8/2012]
Modernizacja, przebudowa oraz termomodernizacja budynków dydaktycznych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych [Zp/pn/9/2012]
Dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100 LL (bez akcyzy) [Zp/pn/10/2012]
Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych [Zp/pn/11/2012]
Dostawa jaj spożywczych [Zp/pn/12/2012]
Dostawa sprzętu informatycznego [Zp/pn/13/2012]
Dostawa jaj spożywczych [Zp/pn/14/2012]
Dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego [Zp/pn/15/2012]
Implementacja wybranych uszkodzeń (...) Projektu "Opracowanie i badania symulatora (…)" [Zp/pn/16/2012]
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach programu "Rozbudowa i modernizacja symulatora KRL" [Zp/pn/17/2012]
Dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów [Zp/pn/18/2012]
Dostawa i montaż regałów przesuwnych, regału na materiały kartograficzne oraz składanych schodków aluminiowych jednostronnych [Zp/pn/19/2012]
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach programu "Rozbudowa i modernizacja symulatora KRL" [Zp/pn/20/2012]
Dostawa kopiarek i plotera [Zp/pn/21/2012]
Dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego w ramach programu "Rozbudowa i modernizacja symulatora KRL" [Zp/pn/22/2012]
Dostawa materiałów i środków chemicznych do utrzymania czystości [Zp/pn/23/2012]
Dostawa pościeli hotelowej [Zp/pn/24/2012]
Dostawa środków chemicznych do utrzymania czystości [Zp/pn/25/2012]
Dostawa sprzętu spadochronowego i osprzętu riggerskiego [Zp/pn/26/2012]
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany bram hangarowych [Zp/pn/28/2012]
Remont świetlików, połaci dachowej i instalacji odgromowej w budynku 56 [Zp/pn/29/2012]
Dostawa jaj spożywczych [Zp/pn/30/2012]
Dostawa samolotów szkolno - treningowych [Zp/pn/31/2012]
Dostawa warzyw i owoców mrożonych, lodów, ryb świeżych, konserwowych i mrożonych [Zp/pn/33/2012]
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego oraz oprogramowania komputerowego [Zp/pn/34/2012]
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów [Zp/pn/35/2012]
Dostawa produktów mleczarskich [Zp/pn/36/2012]
Dostawa książek [Zp/pn/37/2012]
Dostawa ciast, pieczywa i świeżych wyrobów garmażeryjnych [Zp/pn/38/2012]
Dostawa urządzeń biurowych [Zp/pn/39/2012]
Dostawa warzyw i owoców [Zp/pn/40/2012]
Dostawa sprzętu informatycznego i narzędzi specjalistycznych [Zp/pn/41/2012]
Dostawa serwera, monitorów i wyposażenia stanowiska laboratoryjnego [Zp/pn/42/2012]
Dostawa artykułów spożywczych [Zp/pn/43/2012]
Dostawa mebli oraz sprzętu komputerowego [Zp/pn/44/2012]
Świadczenie usług przewozu osób [Zp/pn/45/2012]
Usługa odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji [Zp/pn/46/2012]
Dostawa ciast [Zp/pn/47/2012]
Usługi pralnicze, krawieckie i szewskie [Zp/pn/49/2012]
Dostawa sprzętu komputerowego i narzędzi specjalistycznych [Zp/pn/50/2012]
Remont i konserwacja kopiarek, drukarek, faxów oraz remont sprzętu komputerowego [Zp/pn/51/2012]
Dostawa samolotów szkolno - treningowych [Zp/pn/52/2012]
Dostawa sprzętu komputerowego [Zp/pn/53/2012]
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego oraz oprogramowania komputerowego [Zp/pn/54/2012]
Dostawa artykułów spożywczych [Zp/pn/55/2012]
Wykonanie usługi odbioru odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (Kod: 20 01 08) [Zp/pn/56/2012]
Dostawa artykułów spożywczych [Zp/pn/58/2012]


Rok 2013

Modernizacja budynków Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych [Zp/pn/1/2013]
Dostawa mięsa drobiowego i wędlin drobiowych [Zp/pn/3/2013]
Dostawa artykułów spożywczych [Zp/pn/4/2013]
Remont i konserwacja kopiarek CANON i UTAX [Zp/pn/5/2013]
Usługi pralnicze, krawieckie i szewskie [Zp/pn/5/2013]
Dostawa śmigłowców szkolno - treningowych [Zp/pn/6/2013]
Dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100 LL (bez akcyzy) [Zp/pn/7/2013]
Dostawa biletów lotniczych [Zp/pn/8/2013]
Usługa ubezpieczenia statków powietrznych [Zp/pn/9/2013]
Dostawa samolotów szkolno - treningowych [Zp/pn/10/2013]
Konserwacja wentylacji mechanicznych zainstalowanych w budynkach WSOSP [Zp/pn/11/2013]
Usługi nadzoru inwestorskiego na przebudowę budynków [Zp/pn/13/2013]
Dostawa symulatora do nauki operowania i lądowania spadochronem ratowniczym [Zp/pn/14/2013]
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na basenie krytym [Zp/pn/15/2013]
Dostawa zestawu spadochronu celnościowo - treningowego oraz cyfrowych automatów spadochronowych [Zp/pn/16/2013]
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego [Zp/pn/17/2013]
Dostawa cysterny - dystrybutora paliwowego [Zp/pn/18/2013]
Konserwacja wentylacji mechanicznych zainstalowanych w budynkach WSOSP [Zp/pn/19/2013]
Wykonanie pomocy szkoleniowych [Zp/pn/20/2013]
Dostawa artykułów biurowych, papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów [Zp/pn/21/2013]
Dostawa symulatora do nauki operowania i lądowania spadochronem ratowniczym [Zp/pn/22/2013]
Dostawa spadochronów [Zp/pn/23/2013]
Remont basenu krytego [Zp/pn/24/2013]
Usługi ubezpieczenia statków powietrznych [Zp/pn/25/2013]
Dostawa środków czystości [Zp/pn/26/2013]
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami cywilnymi WSOSP w specjalności pilotaż na symulatorze lotu ELITE CESNA-172RG i SW-4 [Zp/pn/27/2013]
Przeprowadzenie zajęć na symulatorze lotu FNTP II [Zp/pn/28/2013]
Wynajem samolotów do szkolenia podstawowego studentów cywilnych WSOSP [Zp/pn/30/2013]
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych [Zp/pn/31/2013]
Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych oraz farb i lakierów [Zp/pn/32/2013]
Dostawa sprzętu i aparatury badawczej oraz platformy stabilograficznej z oprogramowaniem [Zp/pn/33/2013]
Usługa obsługiwania statków powietrznych [Zp/pn/34/2013]
Budowa hangaru [Zp/pn/35/2013]
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych [Zp/pn/36/2013]
Remont pomieszczeń znajdujących się w obiektach WSOSP z przeznaczeniem na pomieszczenia laboratoryjne [Zp/pn/38/2013]
Dostawa sprzętu do utrzymania czystości [Zp/pn/39/2013]
Wykonanie obsług technicznych samolotów DIAMOND DA20 C1 AOSzL [Zp/pn/40/2013]
Dostawa i montaż mebli [Zp/pn/41/2013]
Wymiana stropodachu w budynku 117 [Zp/pn/42/2013]
Dostawa sprzętu gastronomicznego, kuchennego, porcelany i szkła [Zp/pn/43/2013]
Dostawa drukarko - kopiarki oraz skanera [Zp/pn/44/2013]
Dostawa aparatury laboratoryjnej i narzędzi warsztatowych [Zp/pn/45/2013]
Dostawa artykułów gospodarstwa domowego [Zp/pn/46/2013]
Dostawa części do samolotów typu ZLIN oraz DA-20 [Zp/pn/48/2013]
Przeglądy okresowe - 5 letnie [Zp/pn/49/2013]
Dostawa UPS [Zp/pn/51/2013]
Dostawa i montaż ścianki moblinej w hangarze [Zp/pn/52/2013]
Usługa ubezpieczenia OC [Zp/pn/54/2013]
Dostawa części zamiennych do samolotów [Zp/pn/55/2013]
Dostawa aparatury laboratoryjnej i narzędzi warsztatowych [Zp/pn/57/2013]
Dostawa części zamiennych do samolotów typu ZLIN oraz DA-20 [Zp/pn/59/2013]
Dostawa aparatury laboratoryjnej i narzędzi warsztatowych [Zp/pn/61/2013]
Dostawa jaj spożywczych [Zp/pn/62/2013]
Dostawa śmigłowców szkolno - treningowych [Zp/pn/63/2013]
Dostawa drobnego sprzętu elektronicznego i akcesoriów estradowych [Zp/pn/64/2013]
Dostawa produktów mleczarskich [Zp/pn/65/2013]
Dostawa wraz z montażem sprzętu laboratoryjnego [Zp/pn/67/2013]
Dostawa i montaż ścianki mobilnej w budynku 3 WSOSP [Zp/pn/68/2013]
Dostawa sprzętu informatycznego [Zp/pn/69/2013]
Wynajem samolotu wielosilnikowego do szkolenia studentów cywilnych oraz treningu instruktorów AOSL WSOSP [Zp/pn/70/2013]
Dostawa kompleksowego systemu kształcenia teoretycznego do ATPL(A) w języku angielskim wraz z dostępem do platformy szkoleniowej i systemu zarządzania nauczaniem [Zp/pn/74/2013]
Sukcesywna dostawa owoców i warzyw [Zp/pn/75/2013]
Sukcesywna dostawa książek [Zp/pn/76/2013]
Dostawa oraz montaż rzutników multimedialnych i ekranów elektrycznych [Zp/pn/77/2013]
Dostawa samolotu wielosilnikowego [Zp/pn/78/2013]
Sukcesywne dostawy ryb, owoców i warzyw mrożonych [Zp/pn/79/2013]
Wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych [Zp/pn/80/2013]
Dostawa sprzętu laboratoryjnego [Zp/pn/81/2013]
Wykonanie obsług technicznych samolotów DA-20C-1 Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego [Zp/pn/82/2013]
Dostawa części zamiennych do samolotów typu ZLIN oraz DA-20 [Zp/pn/83/2013]
Sukcesywna dostawa mięsa oraz wędlin [Zp/pn/84/2013]
Dostawa sprzętu komputerowego [Zp/pn/85/2013]
Usługa odbioru odpadów kuchennych ulegających biodegradacji [Zp/pn/86/2013]
Dostawa drobnego sprzętu elektronicznego i akcesoriów estradowych [Zp/pn/87/2013]
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych obejmujących ćwiczenia z języka rosyjskiego ze studentami studiów pierwszego i drugiego stopnia [Zp/pn/88/2013]
Dostawa śmigłowców szkolno - treningowych [Zp/pn/89/2013]
Dostawa sprzętu informatycznego [Zp/pn/90/2013]
Dostawa i montaż mebli [Zp/pn/91/2013]
Usługa odbioru odpadów komunalnych [Zp/pn/92/2013]
Dostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego [Zp/pn/93/2013]
Dostawa lustrzanki cyfrowej oraz cyfrowej kamery HD [Zp/pn/94/2013]
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami cywilnymi WSOSP w specjalności pilotaż na symulatorze lotu ELITE CESNA-172RG [Zp/pn/95/2013]
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na symulatorze lotu ze słuchaczami kursu IFR [Zp/pn/96/2013]
Wynajem samolotu wielosilnikowego do szkolenia studentów cywilnych oraz treningu instruktorów AOSL WSOSP [Zp/pn/97/2013]
Dostawa kompleksowego systemu kształcenia teoretycznego do ATPL(A) w języku angielskim wraz z dostępem do platformy szkoleniowej i systemu zarządzania nauczaniem [Zp/pn/98/2013]
Dostawa sprężarki, tablic z naklejkami ADR i akcesoriów światłowodowych [Zp/pn/99/2013]
Kompleksowe usługi pralnicze, krawieckie i szewskie [Zp/pn/100/2013]
Świadczenie usług przewozu osób [Zp/pn/101/2013]
Dostawa słuchawek lotniczych [Zp/pn/102/2013]
Sukcesywna dostawa ciast, pieczywa oraz wyrobów garmażeryjnych [Zp/pn/103/2013]
Dostawa samolotu wielosilnikowego [Zp/pn/104/2013]
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych [Zp/pn/105/2013]
Usługa odbioru odpadów kuchennych ulegających biodegradacji [Zp/pn/106/2013]
Dostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego [Zp/pn/107/2013]
Dostawa paliw płynnych [Zp/pn/108/2013]
Usługa ubezpieczenia śmigłowców [Zp/pn/109/2013]
Dostawa smarów i olejów silnikowych do samolotów i śmigłowców [Zp/pn/110/2013]
Konserwacja wentylacji mechanicznych i klimatyzacji zainstalowanych w budynkach WSOSP [Zp/pn/111/2013]
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na basenie krytym [Zp/pn/112/2013]
Wynajem ambulansu z zespołem ratownictwa medycznego [Zp/pn/113/2013]
Wynajem samolotów wielosilnikowych do szkolenia studentów cywilnych oraz treningu instruktorów AOSL WSOSP [Zp/pn/114/2013]
Dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100 LL (bez akcyzy) [Zp/pn/115/2013]
Dostawa paliw płynnych [Zp/pn/116/2013]
Naprawa i konserwacja kopiarek, drukarek i faxów oraz naprawa sprzętu komputerowego [Zp/pn/117/2013]